Bearded collie (Vousatá kolie)

Pokud se rozhodnete, že chcete být majitelem tohoto úžasného plemene, věřte, že veškerou vynaloženou péči a lásku vám dokáže vaše berdetka stonásobně vrátit.

Bearded collie patří k nejstarším plemenům psů na světě. Pochází ze Skotska, kde se v hojném počtu chovaly ovce. Jejím původním úkolem bylo pasení stád ovcí a dobytka. Proto se dnes v mnohých zemích chovatelé snaží znovu oživit přirozenou vlohu bearded collie k pasení.  Vzhledem jsou si ovčácká plemena velmi podobná, beardedka bývá často zaměňována s bobtailem nebo polským nížinným ovčákem a pojmenováním s border collií. Plemeno bylo oficiálně uznáno anglickým kennel klubem a mezinárodní kynologickou federací v roce 1958.

Řadí se do I. FCI skupiny - ovčáci a honáčtí psi a je to britské pastevecké plemeno

BEARDED COLLIE

byla do Československa dovezena poprvé v 80. letech 20. století z Dánska. K největšímu rozmachu v Čechách došlo na počátku 90. let, kdy byly bearded collie na úkor kvality plemene odchovávány v obrovském množství.

Nyní se situace stabilizovala a každý rok se narodí poměrně malý počet vrhů.

BEARDED COLLIE

je temperamentní pes, vyžaduje zaměstnání a nejlépe je mu ve společnosti člověka. Jedná se tedy o plemeno, které nelze odchovávat v kotcích bez kontaktu s rodinou. Beardedka je vytrvalá a snadno ovladatelná. Před nepřízní počasí ji chrání její bohatá a dlouhá srst, která vyžaduje pravidelnou údržbu. Existují však dlouhosrstá plemena na péči o srst mnohem náročnější, a pokud se údržbě věnujeme důkladně a pravidelně, většinou nebývá problém udržet srst čistou a krásnou. Beardedka snáší lépe chladné prostředí než velké horko. Má ráda vodu i dlouhé náročné procházky, přesto dokáže jako každý pes většinu dne prospat a trpělivě čekat na svého pána až se vrátí z práce. Jakékoli zaměstnání je pro ní radost. Není a ani nesmí být vůči lidem agresivní, dobře se snáší s ostatními psy i zvířaty a i k dětem je přátelská. Pokud je správně vychována, je schopna následovat svého pána za každé situace. Možná je poněkud citlivější k velkému hluku než jiná plemena. Větší lekavost při střelbě nebo zvucích zábavné pyrotechniky patří však jako jedno z mála negativ. 

Jedná se o poměrně zdravé plemeno, které netrápí žádné obzvláště závažné nemoci. V Čechách se beardedky připuštěné do chovu povinně rentgenují na dysplazii kyčelního kloubu.